0859299299
sales@lesa.vn
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
 • Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro
Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro

Khóa Vân Tay Cao Cấp điều Khiển Từ Xa Qua điện Thoại 5a Ts3000 Pro

---
+ Điều khiển từ xa bằng điện thoại dù ở bất kì đâu, Hoạt động trên nhiều nền tảng Siri, Android, Google Assistant, Google home…+ Vân tay: 100 dấu vân tay - công nghệ 1 chạm - sinh trắc siêu nhạy, tốc độ chưa đến 0.1s+ Mật mã: 100 mật mã - chế độ mật mã ảo, chống nhìn lén+ Thẻ từ: 100 thẻ từ - thẻ cao cấp, tầng song riêng, chống tình trạng hack sóng, dò sóng từ xa+ 2 chìa cơ chống sao chép
Lesa
Zalo
face