0859299299
sales@lesa.vn
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
  • Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro
Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro

Khóa Vân Tay Wifi 5a Sbs3000 Pro

---

MÔ TẢ NGẮN

Mở cửa bằng 5 chức năng thông minh : mở cửa từ xa qua smartphone, mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa cơ chống sao chép

* Vân tay + Thẻ từ: 150 - Mật mã:  100 mật mã - 2 chìa cơ chống sao chép

* Yêu cầu đố cửa: 45 - 55mm

Lesa
Zalo
face