0859299299
sales@lesa.vn
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
 • Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro
Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro

Khóa Vân Tay Zigbee Cao Cấp 5a Ts8000 Pro

---
Vân tay: đăng kí tối đa 300 dấu vân tayMật mã: 300 mật mã - chế độ mật mã ảo, chống nhìn lénThẻ từ: 300 thẻ từ - thẻ cao cấp, tầng song riêng, chống tình trạng hack sóng, dò sóng từ xa2 chìa cơ chống sao chépSử dụng 4 pin AA - thời lượng pin hơn 1 năm
Lesa
Zalo
face