0859299299
sales@lesa.vn
  • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F200
  • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F200
Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F200

Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F200

---
* Kiểm soát truy cập: vân tay - mật khẩu – USB Key - Thêm tối đa 20 dấu vân tay - Lập trình mật khẩu 1-10 chữ số
Lesa
Zalo
face