0859299299
sales@lesa.vn
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
 • Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300
Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300

Khoá Vân Tay Mật Mã Tủ đồ Ngăn Kéo 5a F300

---
Kiểm soát truy cập: vân tay – USB KeyCông nghệ sinh trắc học tiên tiến của Mỹ, tốc độ nhận diện siêu nhanh, siêu nhạy, một chạm mở khóa, tỉ lệ chính xác 100%
Lesa
Zalo
face