[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[section]

[title text=”Tài Khoản Cá nhân”]

[accordion]

[accordion-item title=”Vietcombank”]

Lê Nguyên Kim Sa

210214849191118

Chi nhánh: Tân Sơn Nhất – HCM

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Sacombank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Eximbank”]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/section]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[section]

[title text=”Tài Khoản Cá nhân”]

[accordion]

[accordion-item title=”Vietcombank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Sacombank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Eximbank”]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/section]

[/col]

[/row]