Vì sao phải dùng phần mềm để quản lý khách sạn

(Phần mềm quản lý khách sạn. Nguồn: internet)
Phần mềm quản lý khách sạn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

 

Đơn giản, dễ sử dụng.

Công cụ hỗ trợ tốt nhất cho việc kinh doanh khách sạn.

Quản lý danh sách dịch vụ sử dụng.

Quản lý buồng phòng.

Báo cáo chi tiết từ doanh thu phòng đến doanh thu dịch vụ

Không cần cài đặt

Dùng mọi lúc, mọi nơi

Sử dụng trên mọi thiết bị

Tiết kiệm chi phí nhất

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Phần mềm quản lý khách sạn cho phép quản lý, chủ khách sạn quản lý khách sạn tại bất cứ đâu bằng laptop, smart phone,… .Quản lý từ xa mọi lúc mọi nơi, chủ động về không gian, thời gian. Biểu đồ trực quan, cùng hệ thống cảnh báo nhanh giúp dễ dàng theo dõi, quản lý.

– Kết nối chuỗi khách sạn trong cùng một hệ thống phần mềm

– Kết nối khối dịch vụ nhà hàng, spa, coffee,… phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN HỆ THỐNG BÁO CÁO TRỰC QUAN

– Thống kê chi tiết doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng hạng mục dịch vụ. Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí, công suất loại phòng, trạng thái phòng bằng biểu đồ. Báo cáo chi tiết doanh thu, hoa hồng đối tác theo ngày.

– Giúp quản lý, chủ khách sạn nắm rõ tình hình khách sạn và đưa ra quyết định phù hợp và đúng đắn nhất.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN HỖ TRỢ QUẢN LÝ TỐI ĐA

Với 3 tính năng: lịch sử hệ thống, lịch sử đăng nhập, lịch sử buồng phòng giúp lưu vết toàn bộ chi tiết đến từng đối tượng, thời gian, thiết bị,… hỗ trợ các trường hợp can thiệp sâu vào dữ liệu.

Phân quyền thông minh giúp phân công chi tiết công việc của từng đối tượng. Mặt khác, nhân viên mỗi bộ phận chỉ duy nhất theo dõi công việc liên quan đến chức năng của mình.

Cảnh báo nhắc việc, giao việc hoàn toàn trên hệ thống giúp quản lý, nhân viên có thể theo dõi và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.

 

Nguồn: gardensoft.com.vn